Projekt Fenix CashFlow

Księgowość

Księgowość dla LTD w UK

gHawk Accounting, Banbury, UK

(opis)

Księgowość dla LLC w Delaware

Jeśli spółka LLC nie ma obrotów z kontrahentami ze Stanów Zjednoczonych, to płaci z góry zryczałtowany podatek i nie ma obowiązku prowadzenia księgowości oraz przekazywania sprawozdań finansowy.

(opis)

Polska księgowość

Księgowość dla polskich podmiotów gospodarczych współpracujących ze spółkami zagranicznymi ale również dla podmiotów tylko polskich:

  • sp. z o.o.
  • spółki komandytowe
  • oddziały spółek zagranicznych
  • przedstawicielstwa spółek zagranicznych

(opis)

BalanceCF e-BalanceCF

Pracujemy nad własnym rozwiązaniem BalanceCF, e-BalanceCF do samodzielnej kontroli przepływów finansowych.

(opis)