Projekt Fenix CashFlow

LLC

2016-10-18

Limited Liability Company

Jedna z form rejestracji działalności biznesowej w USA, amerykański odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestrujemy spółki w USA w stanie Delaware, ze względu na najbardziej liberalne zasady rejestracji i prowadzenia spółek LLC w tym stanie oraz ze względu na sprzyjający klimat prawny i biznesowy w tym stanie.

seal-of-delaware

Czy wiesz, że … ?

Ponad milion różnego rodzaju podmiotów biznesowych jest zarejestrowanych w stanie Delaware. To więcej niż ma mieszkańców ten stan.

Limited Liability Company jest spółką transparentną, gdzie właściciel jest niewidoczny. Spółka jest rejestrowana przez upoważnionego członka (lub członków) zarządu np. ‚Managing Member(s)’, który ma prawo reprezentować i prowadzić spółkę do czasu wyboru oraz zatwierdzenia jego następcy.

Czy wiesz, że … ?

Prawo stanu Delaware jest nauczane na większości kursów biznesowych oraz wykładane na wielu uczelniach biznesowych w USA, tak więc wielu amerykańskich prawników zna podstawy tego prawa. Jest to lingua franca dla prawników ułatwiająca tym samy błyskawiczne transakcje biznesowe.

Charakterystyka spółki LLC

Spółkę można zarejestrować bez fizycznej obecności w USA. Współpracujemy z Agentem Rejestrowym, który ma uprawnienia stanu Delaware do rejestracji spółek w imieniu klienta.

Ochrona prawna (majątku) właściciela znacznie silniejsza niż w przypadku działalności gospodarczej. W przypadku braku naruszeń zakazów związanych z handlem narkotykami, ludźmi, bronią itp. sąd amerykański nie ujawnia właściciela firmy, czyli chroni własnych podatników.

Ochrona przed egzekucją komorniczą. Komornik nie ma dostępu do właściciela spółki LLC.

Brak składki ZUS. Spółka LLC nie nakłada na właściciela żadnych obowiązków ubezpieczeniowych oraz emerytalnych i jednocześnie nie zabezpiecza świadczenia takich usług. Właściciel takiej spółki może dobrowolnie wykupić dowolne ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne.

Brak kosztów prowadzenia księgowości podatkowej , w tym księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli spółka nie prowadzi usług dla i nie handluje ze Stanami Zjednoczonymi to nie ma obowiązku prowadzania księgowości. Płaci się w takim wypadku zryczałtowany podatek roczny z góry i nie ma znaczenia jakie obroty ma spółka LLC. Jeśli jest prowadzona działalność handlowa ze Stanami Zjednoczonymi to wchodzą w grę zarówno podatki lokalne jak i federalne a to pociąga za sobą obowiązek prowadzenia księgowości.

Brak uciążliwości księgowo-podatkowo-kontrolnych. Tak jak w powyższym przypadku, spółka nie podlega organom kontrolnym, gdy nie prowadzi działalności na terenie USA a zryczałtowany podatek od spółki został zapłacony z góry.

Brak deklaracji i terminów księgowych. W związku z brakiem wymogów księgowych, nie składa się żadnych miesięcznych deklaracji. Zryczałtowany podatek został zapłacony z góry, czyli nie ma żadnych zobowiązań podatkowych w ciągu roku.

Brak ewidencji środków trwałych, funduszy socjalnych, amortyzacji, ewidencji, itp. Wynika to z braku obowiązku prowadzenia księgowości.

Czy wiesz, że … ?

Prawo dla spółek w stanie Delaware jest jednym z najbardziej zaawansowanych i elastycznych. Jest ono cały czas aktualizowane dzięki pracy niezależnych sądów (Court of Chancery) oraz administracji stanowej, której działania na tym polu są bardziej biznesowe niż biurokratyczne jak to jest zwykle w administracji rządowej.

Specyfikacja usług LLC

Aktualna specyfikacja jest dostępna na stronie WWW Projektu Fenix CashFlow:

http://fenixcashflow.pl/llc/specyfikacja-uslug-llc/

Czy wiesz, że … ?

64% firm, które występują na liście Fortune 500, jest zarejestrowanych w stanie Delaware.

Konto bankowe

Otwarcie konta bankowego przez klienta wymaga apostille (nasi klienci apostile dostają już w pakiecie). Banki wymagają tłumaczeń przysięgłych dokumentów rejestracyjnych oraz apostile. W banku można mieć subkonta np. w USD, EURO, czy GBP. Kontem zarządza upoważniona osoba np. ‚Managing Member’, który rejestrował spółkę.

Czy wiesz, że … ?

Delaware jest traktowane jak marka biznesowa ze względu na ilość rejestrowanych i obsługiwanych podmiotów biznesowych.