Projekt Fenix CashFlow

VAT-MOSS

W przypadku powstania obowiązku płacenia podatku VAT i rejestracji w systemie MOSS (Mini One Stop Shop) w Unii Europejskiej, dla klientów nie będących formalnie w VAT. Dotyczy to również spółek spoza obszaru Unii Europejskiej mających swoich klientów w Unii.

Specyfikacja usług LLC

Specyfikacja usług LTD